About Us

At Lezada, we put a strong emphasis on simplicity, quality and usefulness of fashion products over other factors. Our fashion items never get outdated. They are not short-lived as normal fashion clothes.

(+00) 123 567990

# Hit enter to search
人生海海,素履之往 Biển Đời Quá Khứ
人生海海,素履之往 Biển Đời Quá Khứ
人生海海,素履之往 Biển Đời Quá Khứ
人生海海,素履之往 Biển Đời Quá Khứ
人生海海,素履之往 Biển Đời Quá Khứ
人生海海,素履之往 Biển Đời Quá Khứ
人生海海,素履之往 Biển Đời Quá Khứ
人生海海,素履之往 Biển Đời Quá Khứ

人生海海,素履之往 Biển Đời Quá Khứ

🌼Tựa: 人生海海,素履之往 Biển Đời Quá Khứ 🎶Tản Văn Trung Quốc🎶 ✨作者以清新细腻的笔触描摹生活,书写青春时期独特的成长体验,直抵青少年内心世界。 ✨文风清新柔美又 深情,所记录的人与事引人入胜,感人至深。每篇文章都由作者精心挑选,字里行间纯美至极,是青少年美文阅读的 读本。 🌿Tác giả miêu tả cuộc sống bằng những nét vẽ tinh tế và tươi mới, viết nên trải nghiệm trưởng thành độc đáo của tuổi trẻ, và chạm đến thế giới nội tâm của những người trẻ. 🌿Văn phong tươi tắn, mềm mại, tình cảm, những con người và sự việc được ghi lại thật hấp dẫn và cảm động. 🌿Mỗi bài viết đều được tác giả chọn lọc kỹ càng, lời văn trong sáng, đẹp đẽ, là một cuốn sách đọc hay dành cho giới trẻ.

🌼Tựa: 人生海海,素履之往 Biển Đời Quá Khứ 🎶Tản Văn Trung Quốc🎶 ✨作者以清新细腻的笔触描摹生活,书写青春时期独特的成长体验,直抵青少年内心世界。 ✨文风清新柔美又 深情,所记录的人与事引人入胜,感人至深。每篇文章都由作者精心挑选,字里行间纯美至极,是青少年美文阅读的 读本。 🌿Tác giả miêu tả cuộc sống bằng những nét vẽ tinh tế và tươi mới, viết nên trải nghiệm trưởng thành độc đáo của tuổi trẻ, và chạm đến thế giới nội tâm của những người trẻ. 🌿Văn phong tươi tắn, mềm mại, tình cảm, những con người và sự việc được ghi lại thật hấp dẫn và cảm động. 🌿Mỗi bài viết đều được tác giả chọn lọc kỹ càng, lời văn trong sáng, đẹp đẽ, là một cuốn sách đọc hay dành cho giới trẻ.