About Us

At Lezada, we put a strong emphasis on simplicity, quality and usefulness of fashion products over other factors. Our fashion items never get outdated. They are not short-lived as normal fashion clothes.

(+00) 123 567990

# Hit enter to search
一千零一夜, 安徒生童话, 格林童话, 伊索寓言 Bộ Truyện Cổ Tích Nước Ngoài
一千零一夜, 安徒生童话, 格林童话, 伊索寓言 Bộ Truyện Cổ Tích Nước Ngoài
一千零一夜, 安徒生童话, 格林童话, 伊索寓言 Bộ Truyện Cổ Tích Nước Ngoài
一千零一夜, 安徒生童话, 格林童话, 伊索寓言 Bộ Truyện Cổ Tích Nước Ngoài
一千零一夜, 安徒生童话, 格林童话, 伊索寓言 Bộ Truyện Cổ Tích Nước Ngoài
一千零一夜, 安徒生童话, 格林童话, 伊索寓言 Bộ Truyện Cổ Tích Nước Ngoài

一千零一夜, 安徒生童话, 格林童话, 伊索寓言 Bộ Truyện Cổ Tích Nước Ngoài

一千一夜 Nghìn lẻ một đêm. 伊索寓言 Ngụ ngôn Aesop. 安徒生童话 Truyện cổ Andersen. 格林童话 Truyện cổ Grimm. ☘️ Kèm pinyin in màu sinh động. ☘️ Trình độ HSK234 đọc tăng từ vựng

Trọn bộ 4 quyển là những câu truyện cổ tích bằng tiếng trung. Kèm pinyin in màu sinh động giúp chúng ta sống lại những ngày tuổi thơ. Trình độ HSK234 đọc tăng từ vựng. 一千一夜 Nghìn lẻ một đêm. 伊索寓言 Ngụ ngôn Aesop (Tác phẩm tiêu biểu: Rùa và Thỏ, Đeo Chuông Cho Mèo...). 安徒生童话 Truyện cổ Andersen (Tác phẩm tiêu biểu: Nàng Tiên Cá, Bà Chúa Tuyết, Cô Bé Bán Diêm...). 格林童话 Truyện cổ Grimm (Tác phẩm tiêu biểu: Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn, Công Chúa Ngủ Trong Rừng, Cô Bé Lọ Lem...).