About Us

At Lezada, we put a strong emphasis on simplicity, quality and usefulness of fashion products over other factors. Our fashion items never get outdated. They are not short-lived as normal fashion clothes.

(+00) 123 567990

# Hit enter to search
生活需要幸福感 Cuộc Sống Cần Hạnh Phúc
生活需要幸福感 Cuộc Sống Cần Hạnh Phúc
生活需要幸福感 Cuộc Sống Cần Hạnh Phúc
生活需要幸福感 Cuộc Sống Cần Hạnh Phúc

生活需要幸福感 Cuộc Sống Cần Hạnh Phúc

Tựa sách: 生活需要幸福感 Cuộc_Sống_Cần_Hạnh_Phúc. Một cuốn sách tản văn chia sẻ kỹ năng sống, giúp đọc giả nhìn rõ bản chất của h_ạ_n_h 💜 p_h_ú_c. 目前的生活型态,让你觉得疲惫不堪、万事不顺遂吗?你知道中国式生活和荷兰式有什么不同吗?了解荷兰很真切的人生样貌,借以窥看身处中国的你未来发展的可能性。打开视野,重新审视工作和生活,让我们更幸福的可行方案. Lối sống hiện tại có khiến bạn cảm thấy kiệt sức và mọi thứ diễn ra không như ý muốn? Bạn có biết sự khác biệt giữa cuộc sống Trung Quốc và cuộc sống Hà Lan? Hiểu cuộc sống rất thực tế ở Hà Lan, để thấy khả năng phát triển tương lai của bạn ở Trung Quốc. Mở rộng tầm nhìn của bạn, xem xét lại công việc và cuộc sống, đồng thời đưa ra các giải pháp khả thi hạnh phúc hơn.

🧡🧡🧡目前的生活型态,让你觉得疲惫不堪、万事不顺遂吗?你知道中国式生活和荷兰式有什么不同吗?了解荷兰很真切的人生样貌,借以窥看身处中国的你未来发展的可能性。打开视野,重新审视工作和生活,让我们更幸福的可行方案。排序人生:工作是为了有钱过生活,的兴趣、生活与家庭才是靠前顺位!弹性思维:与其领高薪、顶著响亮的,做无聊的事倒不如具挑战性的工作!团队精神:工作是团队合作,有如一场好玩又精采的球赛,大家一起打一场痛快!积极争辩:强迫症般的批判性思考,觉得不合理、不对的问题,勇敢、用力地提出!专业高效:以其专业的态度出色的完成工作,从不主动加班,下班后的生活拒绝办公call;快乐至上:私人行程要满、满、满,生活得有趣,工作才能更给力!. 🧡🧡🧡Lối sống hiện tại có khiến bạn cảm thấy kiệt sức và mọi thứ diễn ra không như ý muốn? Bạn có biết sự khác biệt giữa cuộc sống Trung Quốc và cuộc sống Hà Lan? Hiểu cuộc sống rất thực tế ở Hà Lan, để thấy khả năng phát triển tương lai của bạn ở Trung Quốc. Mở rộng tầm nhìn của bạn, xem xét lại công việc và cuộc sống, đồng thời đưa ra các giải pháp khả thi hạnh phúc hơn cho chúng ta. Trình tự cuộc sống: công việc là có tiền để sống một cuộc đời, sở thích, cuộc sống và gia đình là ưu tiên hàng đầu! Tư duy linh hoạt: Thay vì nhận lương cao, làm những việc nhàm chán, tốt hơn hết hãy làm công việc đầy thử thách! Tinh thần đồng đội: Công việc là làm việc theo nhóm, giống như một trận bóng vui nhộn và thú vị, mọi người có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau! Lập luận tích cực: Suy nghĩ nghiêm khắc như rối loạn ám ảnh cưỡng chế, và nêu ra những câu hỏi phi lý và sai trái, hãy dũng cảm và mạnh mẽ! Chuyên nghiệp và hiệu quả: hoàn thành công việc với thái độ chuyên nghiệp, không bao giờ chủ động làm thêm giờ, từ chối gọi điện đến văn phòng sau khi tan sở; hạnh phúc đầu tiên: hành trình riêng tư nên viên mãn, đủ đầy, cuộc sống vui vẻ, công việc có thể hiệu quả hơn!