About Us

At Lezada, we put a strong emphasis on simplicity, quality and usefulness of fashion products over other factors. Our fashion items never get outdated. They are not short-lived as normal fashion clothes.

(+00) 123 567990

# Hit enter to search
七色花 Bộ Giáo Trình Đọc Hiểu Tiếng Trung
七色花 Bộ Giáo Trình Đọc Hiểu Tiếng Trung
七色花 Bộ Giáo Trình Đọc Hiểu Tiếng Trung
七色花 Bộ Giáo Trình Đọc Hiểu Tiếng Trung
七色花 Bộ Giáo Trình Đọc Hiểu Tiếng Trung
七色花 Bộ Giáo Trình Đọc Hiểu Tiếng Trung

七色花 Bộ Giáo Trình Đọc Hiểu Tiếng Trung

Tựa sách: 七色花 语文统编教材课程化阅读系列. Truyện dành cho các bạn hsk123, có pinyin và câu từ cũng đơn giản, thích hợp cho các bạn mới học, muốn luyện cách đọc và nhìn mặt chữ. Mới bắt đầu thì chúng ta nên học kĩ và nhìn nhiều Pinyin, ghi chú thêm pinyin lên những chữ không nhớ rõ cách đọc để tránh sau này bị chứng “nhớ chữ quên cách đọc” nhé!

Tựa sách: 七色花 语文统编教材课程化阅读系列. Truyện dành cho các bạn hsk123, có pinyin và câu từ cũng đơn giản, thích hợp cho các bạn mới học, muốn luyện cách đọc và nhìn mặt chữ. Mới bắt đầu thì chúng ta nên học kĩ và nhìn nhiều Pinyin, ghi chú thêm pinyin lên những chữ không nhớ rõ cách đọc để tránh sau này bị chứng “nhớ chữ quên cách đọc” nhé!