About Us

At Lezada, we put a strong emphasis on simplicity, quality and usefulness of fashion products over other factors. Our fashion items never get outdated. They are not short-lived as normal fashion clothes.

(+00) 123 567990

# Hit enter to search
与内心的敏感和解 Hòa Hợp Với Sự Nhạy Cảm Bên Trong
与内心的敏感和解 Hòa Hợp Với Sự Nhạy Cảm Bên Trong
与内心的敏感和解 Hòa Hợp Với Sự Nhạy Cảm Bên Trong
与内心的敏感和解 Hòa Hợp Với Sự Nhạy Cảm Bên Trong
与内心的敏感和解 Hòa Hợp Với Sự Nhạy Cảm Bên Trong
与内心的敏感和解 Hòa Hợp Với Sự Nhạy Cảm Bên Trong

与内心的敏感和解 Hòa Hợp Với Sự Nhạy Cảm Bên Trong

💘Tựa sách: 与内心的敏感和解 Hòa Hợp Với Sự Nhạy Cảm Bên Trong💘 🍀本书的意义正在于尽可能地使读者们从我的亲身经历和专业知识中,学到一些应对日常生活中可能出现的各种难题和困境的方法,以避免重蹈我的覆辙。 🍀读了这本书之后,你不会再因为自己的敏感而感到不适。 🍀读了这本书之后,你不会再因为自己的敏感而感到孤独。 🍀读了这本书之后,你将深深爱上自己与众不同的高敏感人格. 🌼Ý nghĩa của cuốn sách này là giúp người đọc có thể học hỏi nhiều nhất từ ​​kinh nghiệm cá nhân và kiến ​​thức chuyên môn của Tác giả, một số cách đối phó với những khó khăn và tình huống khó xử có thể nảy sinh trong cuộc sống hàng ngày, để tránh lặp lại những sai lầm của Tác giả. 🌼Sau khi đọc xong cuốn sách này, bạn sẽ không còn cảm thấy khó chịu với sự nhạy cảm của chính mình. 🌼Đọc xong cuốn sách này, bạn sẽ không còn cảm thấy cô đơn vì sự nhạy cảm của mình. 🌼Đọc xong cuốn sách này, bạn sẽ yêu ngay tính cách độc đáo và rất nhạy cảm của mình.

💘Tựa sách: 与内心的敏感和解 Hòa Hợp Với Sự Nhạy Cảm Bên Trong💘 🍀本书的意义正在于尽可能地使读者们从我的亲身经历和专业知识中,学到一些应对日常生活中可能出现的各种难题和困境的方法,以避免重蹈我的覆辙。 🍀读了这本书之后,你不会再因为自己的敏感而感到不适。 🍀读了这本书之后,你不会再因为自己的敏感而感到孤独。 🍀读了这本书之后,你将深深爱上自己与众不同的高敏感人格. 🌼Ý nghĩa của cuốn sách này là giúp người đọc có thể học hỏi nhiều nhất từ ​​kinh nghiệm cá nhân và kiến ​​thức chuyên môn của Tác giả, một số cách đối phó với những khó khăn và tình huống khó xử có thể nảy sinh trong cuộc sống hàng ngày, để tránh lặp lại những sai lầm của Tác giả. 🌼Sau khi đọc xong cuốn sách này, bạn sẽ không còn cảm thấy khó chịu với sự nhạy cảm của chính mình. 🌼Đọc xong cuốn sách này, bạn sẽ không còn cảm thấy cô đơn vì sự nhạy cảm của mình. 🌼Đọc xong cuốn sách này, bạn sẽ yêu ngay tính cách độc đáo và rất nhạy cảm của mình.