About Us

At Lezada, we put a strong emphasis on simplicity, quality and usefulness of fashion products over other factors. Our fashion items never get outdated. They are not short-lived as normal fashion clothes.

(+00) 123 567990

# Hit enter to search
总要习惯一个人, 蕊希 Sách Của Nhụy Hy - Luôn Quen Với Một Mình
总要习惯一个人, 蕊希 Sách Của Nhụy Hy - Luôn Quen Với Một Mình
总要习惯一个人, 蕊希 Sách Của Nhụy Hy - Luôn Quen Với Một Mình
总要习惯一个人, 蕊希 Sách Của Nhụy Hy - Luôn Quen Với Một Mình
总要习惯一个人, 蕊希 Sách Của Nhụy Hy - Luôn Quen Với Một Mình
总要习惯一个人, 蕊希 Sách Của Nhụy Hy - Luôn Quen Với Một Mình

总要习惯一个人, 蕊希 Sách Của Nhụy Hy - Luôn Quen Với Một Mình

💙Tựa sách: 总要习惯一个人 Xuất Bản Năm 2018. 💙Trích dẫn: 独自走在城市的晨昏,路灯下的人影格外孤独,一个人。一个人看着川流不息的人群,会忍不住想. 只愿,无论怎样历经沧桑,你我都永远满怀赤诚与善良。愿你的城市有清风,有烈酒,也有人是你的归途。. Tạm dịch: Một mình đi dạo phố hoàng hôn, bóng dáng dưới đèn đường phi thường cô đơn, lẻ loi. Người ta không thể không suy nghĩ khi nhìn vào dòng người bất tận. Em chỉ mong rằng dù có trải qua những thăng trầm của cuộc đời như thế nào thì em và anh vẫn luôn tràn đầy chân thành và nhân ái. Cầu mong thành phố của bạn có gió, có rượu mạnh, và một số người là đường về nhà của bạn.

💙Tựa sách: 总要习惯一个人 Xuất Bản Năm 2018. 💙Trích dẫn: 独自走在城市的晨昏,路灯下的人影格外孤独,一个人。一个人看着川流不息的人群,会忍不住想. 只愿,无论怎样历经沧桑,你我都永远满怀赤诚与善良。愿你的城市有清风,有烈酒,也有人是你的归途。. Tạm dịch: Một mình đi dạo phố hoàng hôn, bóng dáng dưới đèn đường phi thường cô đơn, lẻ loi. Người ta không thể không suy nghĩ khi nhìn vào dòng người bất tận. Em chỉ mong rằng dù có trải qua những thăng trầm của cuộc đời như thế nào thì em và anh vẫn luôn tràn đầy chân thành và nhân ái. Cầu mong thành phố của bạn có gió, có rượu mạnh, và một số người là đường về nhà của bạn.