About Us

At Lezada, we put a strong emphasis on simplicity, quality and usefulness of fashion products over other factors. Our fashion items never get outdated. They are not short-lived as normal fashion clothes.

(+00) 123 567990

# Hit enter to search
30岁的反击 Sự Phản Kháng Của Tuổi 30
30岁的反击 Sự Phản Kháng Của Tuổi 30
30岁的反击 Sự Phản Kháng Của Tuổi 30
30岁的反击 Sự Phản Kháng Của Tuổi 30
30岁的反击 Sự Phản Kháng Của Tuổi 30
30岁的反击 Sự Phản Kháng Của Tuổi 30

30岁的反击 Sự Phản Kháng Của Tuổi 30

🍂Tựa: 30岁的反击 Sự Phản Kháng Của Tuổi 30 🌵在一次次看似微不足道的反击中,她的想法和人生轨迹也逐渐发生了变化。 🧡小说的主人公在目睹,以及经历那些抵抗行为的同时,逐渐从顺从型自我中摆脱,最终找回了主体自我。 🧡济州4·3和平文学奖获奖作品,影响万千女性的励志之作。没有任何一种别人定义的人生,值得你磨灭自己内心的期待。讲述女性生活中的真实处境:你都30岁了,怎么还不交男朋友?怎么还在租房住?怎么还没有结婚?怎么还没生孩子?怎么还只是一个普通员工?所有他人的质疑和期待,都不能否定你自己内心真实的声音。 🧡Trong những lần phản công tưởng chừng như không đáng kể hết lần này đến lần khác, nhưng suy nghĩ và quỹ đạo cuộc sống của cô đã dần thay đổi. 🧡Trong khi chứng kiến ​​và trải qua những hành vi phản kháng đó, nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết dần dần thoát khỏi cái tôi phục tùng, và cuối cùng đã tìm thấy con người chính. 🧡Tác phẩm đoạt giải thưởng Văn học Hòa bình Jeju 4.3 là một tác phẩm truyền cảm hứng đã ảnh hưởng đến hàng nghìn phụ nữ. Không có cuộc sống nào được định nghĩa bởi người khác, đáng để xóa bỏ những kỳ vọng bên trong của chính bạn. Tác phẩm kể ra tình huống thực tế trong cuộc sống của phụ nữ: Bạn đã 30 tuổi, tại sao bạn vẫn chưa có bạn trai? Tại sao bạn vẫn ở nhà thuê? Tại sao bạn vẫn chưa kết hôn? Tại sao bạn vẫn chưa sinh con? Tại sao lại chỉ là một nhân viên bình thường? Tất cả những nghi ngờ và kỳ vọng của người khác đều không thể phủ nhận tiếng nói thực sự bên trong của bạn.

🍂Tựa: 30岁的反击 Sự Phản Kháng Của Tuổi 30 🌵在一次次看似微不足道的反击中,她的想法和人生轨迹也逐渐发生了变化。 🧡小说的主人公在目睹,以及经历那些抵抗行为的同时,逐渐从顺从型自我中摆脱,最终找回了主体自我。 🧡济州4·3和平文学奖获奖作品,影响万千女性的励志之作。没有任何一种别人定义的人生,值得你磨灭自己内心的期待。讲述女性生活中的真实处境:你都30岁了,怎么还不交男朋友?怎么还在租房住?怎么还没有结婚?怎么还没生孩子?怎么还只是一个普通员工?所有他人的质疑和期待,都不能否定你自己内心真实的声音。 🧡Trong những lần phản công tưởng chừng như không đáng kể hết lần này đến lần khác, nhưng suy nghĩ và quỹ đạo cuộc sống của cô đã dần thay đổi. 🧡Trong khi chứng kiến ​​và trải qua những hành vi phản kháng đó, nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết dần dần thoát khỏi cái tôi phục tùng, và cuối cùng đã tìm thấy con người chính. 🧡Tác phẩm đoạt giải thưởng Văn học Hòa bình Jeju 4.3 là một tác phẩm truyền cảm hứng đã ảnh hưởng đến hàng nghìn phụ nữ. Không có cuộc sống nào được định nghĩa bởi người khác, đáng để xóa bỏ những kỳ vọng bên trong của chính bạn. Tác phẩm kể ra tình huống thực tế trong cuộc sống của phụ nữ: Bạn đã 30 tuổi, tại sao bạn vẫn chưa có bạn trai? Tại sao bạn vẫn ở nhà thuê? Tại sao bạn vẫn chưa kết hôn? Tại sao bạn vẫn chưa sinh con? Tại sao lại chỉ là một nhân viên bình thường? Tất cả những nghi ngờ và kỳ vọng của người khác đều không thể phủ nhận tiếng nói thực sự bên trong của bạn.