About Us

At Lezada, we put a strong emphasis on simplicity, quality and usefulness of fashion products over other factors. Our fashion items never get outdated. They are not short-lived as normal fashion clothes.

(+00) 123 567990

# Hit enter to search
一个人最好的修养是情绪稳定 Sự Tu Dưỡng Tốt Nhất Của Một Người Là Sự Ổn Định Về Cảm Xúc
一个人最好的修养是情绪稳定 Sự Tu Dưỡng Tốt Nhất Của Một Người Là Sự Ổn Định Về Cảm Xúc
一个人最好的修养是情绪稳定 Sự Tu Dưỡng Tốt Nhất Của Một Người Là Sự Ổn Định Về Cảm Xúc
一个人最好的修养是情绪稳定 Sự Tu Dưỡng Tốt Nhất Của Một Người Là Sự Ổn Định Về Cảm Xúc

一个人最好的修养是情绪稳定 Sự Tu Dưỡng Tốt Nhất Của Một Người Là Sự Ổn Định Về Cảm Xúc

🌼Tựa: 一个人最好的修养是情绪稳定 Sự Tu Dưỡng Tốt Nhất Của Một Người Là Sự Ổn Định Về Cảm Xúc 🌼 Tác giả: 晓君 🎶Tản Văn Trung Quốc🎶 🫐🐾情绪对一个人的影响是巨大的,学会有效控制情绪,保持情绪稳定,是我们人生中十分重要的修炼过程。 🫐🐾本书从情绪是什么、控制情绪的重要性开始,指出生活中很多烦恼其实都源于情绪不稳定。 🫐🐾本书是一本心理励志图书。 📚🍂Cảm xúc có tác động rất lớn đến một người. Học cách kiểm soát cảm xúc hiệu quả và duy trì sự ổn định cảm xúc là một quá trình tu dưỡng rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. 📚🍂Cuốn sách này bắt đầu với cảm xúc là gì và tầm quan trọng của việc kiểm soát chúng, chỉ ra rằng nhiều rắc rối trong cuộc sống thực sự bắt nguồn từ cảm xúc bất ổn. 📚🍂Cuốn sách này là một cuốn sách truyền cảm hứng tâm lý dành cho các bạn trẻ chúng ta.

🌼Tựa: 一个人最好的修养是情绪稳定 Sự Tu Dưỡng Tốt Nhất Của Một Người Là Sự Ổn Định Về Cảm Xúc 🌼 Tác giả: 晓君 🎶Tản Văn Trung Quốc🎶 🫐🐾情绪对一个人的影响是巨大的,学会有效控制情绪,保持情绪稳定,是我们人生中十分重要的修炼过程。 🫐🐾本书从情绪是什么、控制情绪的重要性开始,指出生活中很多烦恼其实都源于情绪不稳定。 🫐🐾继而从认识负面情绪、控制坏情绪、情绪心理学效应、缓解情绪压力法则、情绪修炼等几个方面细细梳理了如何实现情绪稳定。全书案例丰富翔实,文笔流畅,是控制情绪、自我修炼的推荐枕边书 🫐🐾本书是一本心理励志图书。 📚🍂Cảm xúc có tác động rất lớn đến một người. Học cách kiểm soát cảm xúc hiệu quả và duy trì sự ổn định cảm xúc là một quá trình tu dưỡng rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. 📚🍂Cuốn sách này bắt đầu với cảm xúc là gì và tầm quan trọng của việc kiểm soát chúng, chỉ ra rằng nhiều rắc rối trong cuộc sống thực sự bắt nguồn từ cảm xúc bất ổn. 📚🍂Sau đó, từ các khía cạnh nhận biết cảm xúc tiêu cực, kiểm soát cảm xúc xấu, tác động tâm lý cảm xúc, các quy tắc để giảm căng thẳng cảm xúc và rèn luyện cảm xúc, cách đạt được sự ổn định cảm xúc được phân loại cẩn thận. Tình tiết phong phú, chi tiết, hành văn mượt mà, là cuốn sách gối đầu giường được khuyên dùng để kiểm soát cảm xúc và tu dưỡng bản thân. 📚🍂Cuốn sách này là một cuốn sách truyền cảm hứng tâm lý dành cho các bạn trẻ chúng ta.