About Us

At Lezada, we put a strong emphasis on simplicity, quality and usefulness of fashion products over other factors. Our fashion items never get outdated. They are not short-lived as normal fashion clothes.

(+00) 123 567990

# Hit enter to search
我不要稳定地活着 Tôi Không Muốn Cuộc Sống An Phận
我不要稳定地活着 Tôi Không Muốn Cuộc Sống An Phận

我不要稳定地活着 Tôi Không Muốn Cuộc Sống An Phận

💘Tựa sách: 我不要稳定地活着 Tôi Không Muốn Cuộc Sống An Phận💘 💞 稳定是健活的保障,追求稳定无可厚非。但稳定不代表一成不变,相反,我们不断改变不断进步才能维持稳定。 💞这个世界上,永远没有的稳定,变化才是生命的主旋律。年轻就要敢于拼搏,敢于尝试。不断学习不断进步,时刻保持危机感,才能不被社会淘汰。所谓的稳定不是拥有一成不变的人生,而是面对改变时,拥有稳定向前的能力。青春不能荒芜,时光不能虚度,如果一个人安逸于现在,必将迷失于将来。对命运不满,敢于向生活挑战的人才能成为的人。 💞Ổn định là sự đảm bảo cho cuộc sống lành mạnh, việc theo đuổi sự ổn định là điều dễ hiểu. Nhưng ổn định không có nghĩa là an phận, mà ngược lại, chúng ta có thể duy trì sự ổn định bằng cách không ngừng thay đổi và tiến bộ. 💞Trong thế giới này, không bao giờ có sự ổn định, và thay đổi là chủ đề chính của cuộc sống. Khi còn trẻ phải dám đấu tranh và cố gắng. Không ngừng học hỏi và cải tiến liên tục, và luôn duy trì cảm giác khủng hoảng, không thể bị xã hội đào thải. Cái gọi là ổn định không phải là có một cuộc sống không thay đổi, mà là có khả năng vững vàng tiến về phía trước khi đối mặt với sự thay đổi. Tuổi trẻ không thể lãng phí, thời gian cũng không thể lãng phí, hiện tại một người thoải mái thì tương lai sẽ mất đi. Những người không bằng lòng với số phận, dám thử thách với cuộc đời đều có thể trưởng thành.

💘Tựa sách: 我不要稳定地活着 Tôi Không Muốn Cuộc Sống An Phận💘 💞 稳定是健活的保障,追求稳定无可厚非。但稳定不代表一成不变,相反,我们不断改变不断进步才能维持稳定。 💞这个世界上,永远没有的稳定,变化才是生命的主旋律。年轻就要敢于拼搏,敢于尝试。不断学习不断进步,时刻保持危机感,才能不被社会淘汰。所谓的稳定不是拥有一成不变的人生,而是面对改变时,拥有稳定向前的能力。青春不能荒芜,时光不能虚度,如果一个人安逸于现在,必将迷失于将来。对命运不满,敢于向生活挑战的人才能成为的人。 💞Ổn định là sự đảm bảo cho cuộc sống lành mạnh, việc theo đuổi sự ổn định là điều dễ hiểu. Nhưng ổn định không có nghĩa là an phận, mà ngược lại, chúng ta có thể duy trì sự ổn định bằng cách không ngừng thay đổi và tiến bộ. 💞Trong thế giới này, không bao giờ có sự ổn định, và thay đổi là chủ đề chính của cuộc sống. Khi còn trẻ phải dám đấu tranh và cố gắng. Không ngừng học hỏi và cải tiến liên tục, và luôn duy trì cảm giác khủng hoảng, không thể bị xã hội đào thải. Cái gọi là ổn định không phải là có một cuộc sống không thay đổi, mà là có khả năng vững vàng tiến về phía trước khi đối mặt với sự thay đổi. Tuổi trẻ không thể lãng phí, thời gian cũng không thể lãng phí, hiện tại một người thoải mái thì tương lai sẽ mất đi. Những người không bằng lòng với số phận, dám thử thách với cuộc đời đều có thể trưởng thành.