About Us

At Lezada, we put a strong emphasis on simplicity, quality and usefulness of fashion products over other factors. Our fashion items never get outdated. They are not short-lived as normal fashion clothes.

(+00) 123 567990

# Hit enter to search
将来的你一定会感谢现在拼命的自己 Bạn Của Tương Lai Nhất Định Sẽ Cảm Ơn Sự Nổ Lực Của Bạn Hôm Nay
将来的你一定会感谢现在拼命的自己 Bạn Của Tương Lai Nhất Định Sẽ Cảm Ơn Sự Nổ Lực Của Bạn Hôm Nay
将来的你一定会感谢现在拼命的自己 Bạn Của Tương Lai Nhất Định Sẽ Cảm Ơn Sự Nổ Lực Của Bạn Hôm Nay
将来的你一定会感谢现在拼命的自己 Bạn Của Tương Lai Nhất Định Sẽ Cảm Ơn Sự Nổ Lực Của Bạn Hôm Nay
将来的你一定会感谢现在拼命的自己 Bạn Của Tương Lai Nhất Định Sẽ Cảm Ơn Sự Nổ Lực Của Bạn Hôm Nay
将来的你一定会感谢现在拼命的自己 Bạn Của Tương Lai Nhất Định Sẽ Cảm Ơn Sự Nổ Lực Của Bạn Hôm Nay

将来的你一定会感谢现在拼命的自己 Bạn Của Tương Lai Nhất Định Sẽ Cảm Ơn Sự Nổ Lực Của Bạn Hôm Nay

一只在地上觅食的青虫,羡慕地看着在花丛间飞来飞去的蝴蝶,对它说:“你多么好呀,那么漂亮,人人都喜欢你。你还会飞,自由自在。上天真是不公平,为什么我就只能在地面爬行,而且长得这样丑陋呢?”蝴蝶说:“千万不要这么说,如果你愿意,也可以变成我。但你首先要用茧把自己包住,让自己呼吸困难,还要拼尽全身力气,长出翅膀,用翅膀一点点划开那个厚重的茧,然后你就能变成蝴蝶。 Trích dẫn trong sách: Một con sâu kiếm ăn trên mặt đất ngượng mộ nhìn những con bướm đang bay lượn giữa những bông hoa và nói với nó: Bạn tốt thật đấy, đẹp như thế, ai cũng thích bạn, bạn biết bay và còn tự do. Ông trời thật không công bằng, tại sao tôi chỉ bò ở dưới mặt đất. Bướm nói: Đừng nói vậy, nếu như bạn bằng lòng cũng có thể trở thành tôi, nhưng trước tiên phải dùng kén quấn lấy thân mình khiến mình khó thở, dùng đôi cánh của mình xé tấm kén ấy ra, như vậy bạn đã trở thành bướm.

一只在地上觅食的青虫,羡慕地看着在花丛间飞来飞去的蝴蝶,对它说:“你多么好呀,那么漂亮,人人都喜欢你。你还会飞,自由自在。上天真是不公平,为什么我就只能在地面爬行,而且长得这样丑陋呢?”蝴蝶说:“千万不要这么说,如果你愿意,也可以变成我。但你首先要用茧把自己包住,让自己呼吸困难,还要拼尽全身力气,长出翅膀,用翅膀一点点划开那个厚重的茧,然后你就能变成蝴蝶。 Trích dẫn trong sách: Một con sâu kiếm ăn trên mặt đất ngượng mộ nhìn những con bướm đang bay lượn giữa những bông hoa và nói với nó: Bạn tốt thật đấy, đẹp như thế, ai cũng thích bạn, bạn biết bay và còn tự do. Ông trời thật không công bằng, tại sao tôi chỉ bò ở dưới mặt đất. Bướm nói: Đừng nói vậy, nếu như bạn bằng lòng cũng có thể trở thành tôi, nhưng trước tiên phải dùng kén quấn lấy thân mình khiến mình khó thở, dùng đôi cánh của mình xé tấm kén ấy ra, như vậy bạn đã trở thành bướm.