About Us

At Lezada, we put a strong emphasis on simplicity, quality and usefulness of fashion products over other factors. Our fashion items never get outdated. They are not short-lived as normal fashion clothes.

(+00) 123 567990

# Hit enter to search
世界如此复杂你要内心强大 Thế Giới Phức Tạp Như Vậy Bạn Cần Một Trái Tim Mạnh Mẽ
世界如此复杂你要内心强大 Thế Giới Phức Tạp Như Vậy Bạn Cần Một Trái Tim Mạnh Mẽ
世界如此复杂你要内心强大 Thế Giới Phức Tạp Như Vậy Bạn Cần Một Trái Tim Mạnh Mẽ
世界如此复杂你要内心强大 Thế Giới Phức Tạp Như Vậy Bạn Cần Một Trái Tim Mạnh Mẽ
世界如此复杂你要内心强大 Thế Giới Phức Tạp Như Vậy Bạn Cần Một Trái Tim Mạnh Mẽ
世界如此复杂你要内心强大 Thế Giới Phức Tạp Như Vậy Bạn Cần Một Trái Tim Mạnh Mẽ

世界如此复杂你要内心强大 Thế Giới Phức Tạp Như Vậy Bạn Cần Một Trái Tim Mạnh Mẽ

💖Tựa sách:《世界如此复杂你要内心强大》 Thế Giới Phức Tạp Như Vậy, Bạn Cần Một Trái Tim Mạnh Mẽ💖 🧡教你修炼强大的内心,教你学习如何应对复杂多变的生活,控制起伏不定的情绪,使你的生活走向平坦,使你的人际关系迈向积极、顺畅。 世界复杂,看清世界,掌控自己的命运,就从《世界如此复杂你要内心强大》开始。 💜Dạy bạn rèn luyện một trái tim mạnh mẽ, dạy bạn học cách đối mặt với cuộc sống phức tạp và luôn thay đổi, kiểm soát những thăng trầm của cảm xúc, làm cho cuộc sống của bạn suôn sẻ và làm cho các mối quan hệ giữa các cá nhân của bạn theo hướng tích cực và suôn sẻ. Thế giới phức tạp, hãy nhìn thế giới một cách rõ ràng và kiểm soát vận mệnh của chính mình, bắt đầu từ Thế giới phức tạp như vậy, bạn phải mạnh mẽ bên trong.

💖Tựa sách:《世界如此复杂你要内心强大》Thế Giới Phức Tạp Như Vậy, Bạn Cần Một Trái Tim Mạnh Mẽ💖 🧡教你修炼强大的内心,教你学习如何应对复杂多变的生活,控制起伏不定的情绪,使你的生活走向平坦,使你的人际关系迈向积极、顺畅。 世界复杂,看清世界,掌控自己的命运,就从《世界如此复杂你要内心强大》开始。 💜Dạy bạn rèn luyện một trái tim mạnh mẽ, dạy bạn học cách đối mặt với cuộc sống phức tạp và luôn thay đổi, kiểm soát những thăng trầm của cảm xúc, làm cho cuộc sống của bạn suôn sẻ và làm cho các mối quan hệ giữa các cá nhân của bạn theo hướng tích cực và suôn sẻ. Thế giới phức tạp, hãy nhìn thế giới một cách rõ ràng và kiểm soát vận mệnh của chính mình, bắt đầu từ Thế giới phức tạp như vậy, bạn phải mạnh mẽ bên trong. Cái gọi là sức mạnh bên trong có nghĩa là chúng ta có thể bình tĩnh đối mặt với những hạn chế của bản thân, suy nghĩ về các giải pháp một cách lý trí, không bị cảm xúc dẫn dắt theo thực tế hiện tại. Với tấm lòng vững vàng, dù hoàn cảnh éo le, dù cuộc đời khó lường đến đâu, bạn cũng hãy sống với hy vọng và nghị lực. May mắn hay xui xẻo, dù là sự tự thống trị hay sự lựa chọn bị động, thì sau khi đọc “Thế giới phức tạp như vậy, bạn cần một trái tim mạnh mẽ”, bạn sẽ tìm ra phương hướng và hướng đi.