About Us

At Lezada, we put a strong emphasis on simplicity, quality and usefulness of fashion products over other factors. Our fashion items never get outdated. They are not short-lived as normal fashion clothes.

(+00) 123 567990

# Hit enter to search
画说汉字, 1000个汉子的故事 Họa Thuyết Hán Tự
画说汉字, 1000个汉子的故事 Họa Thuyết Hán Tự
画说汉字, 1000个汉子的故事 Họa Thuyết Hán Tự
画说汉字, 1000个汉子的故事 Họa Thuyết Hán Tự
画说汉字, 1000个汉子的故事 Họa Thuyết Hán Tự
画说汉字, 1000个汉子的故事 Họa Thuyết Hán Tự

画说汉字, 1000个汉子的故事 Họa Thuyết Hán Tự

🌺画说汉字, 1000个汉子的故事 Họa Thuyết Hán Tự. 🌺Cuốn sách với 1000 chữ Hán là 1000 câu chuyện, giải thích về ý nghĩa cũng như cách hình thành của từng chữ. Có hình ảnh minh họa giúp bạn dễ hiểu hơn nữa nha.

🌺画说汉字, 1000个汉子的故事, 让小学生在毫无压力的情况下, 以发散联想, 图片记忆的科学学习方式, 轻松掌握课本课程中所要求识记的汉字,是学生在学习汉字中可靠而充满趣味的汉字学习参考书. 🌺Để các bạn dễ dàng nắm vững các chữ Hán cần ghi nhớ trong sách giáo khoa thông qua phương pháp học khoa học kết hợp phân kỳ và nhớ hình ảnh không áp lực, đây là cuốn sách tham khảo học chữ Hán đáng tin cậy và thú vị dành cho các bạn trong việc học chữ Hán.