About Us

At Lezada, we put a strong emphasis on simplicity, quality and usefulness of fashion products over other factors. Our fashion items never get outdated. They are not short-lived as normal fashion clothes.

(+00) 123 567990

# Hit enter to search
New
有什么问题说出来就好了 Nếu Có Vấn Đề Gì Hãy Nói Ra Sẽ Tốt Hơn
有什么问题说出来就好了 Nếu Có Vấn Đề Gì Hãy Nói Ra Sẽ Tốt Hơn
有什么问题说出来就好了 Nếu Có Vấn Đề Gì Hãy Nói Ra Sẽ Tốt Hơn
有什么问题说出来就好了 Nếu Có Vấn Đề Gì Hãy Nói Ra Sẽ Tốt Hơn
有什么问题说出来就好了 Nếu Có Vấn Đề Gì Hãy Nói Ra Sẽ Tốt Hơn
有什么问题说出来就好了 Nếu Có Vấn Đề Gì Hãy Nói Ra Sẽ Tốt Hơn
有什么问题说出来就好了 Nếu Có Vấn Đề Gì Hãy Nói Ra Sẽ Tốt Hơn
有什么问题说出来就好了 Nếu Có Vấn Đề Gì Hãy Nói Ra Sẽ Tốt Hơn
有什么问题说出来就好了 Nếu Có Vấn Đề Gì Hãy Nói Ra Sẽ Tốt Hơn
有什么问题说出来就好了 Nếu Có Vấn Đề Gì Hãy Nói Ra Sẽ Tốt Hơn

有什么问题说出来就好了 Nếu Có Vấn Đề Gì Hãy Nói Ra Sẽ Tốt Hơn

🌼Tựa: 有什么问题说出来就好了 Nếu Có Vấn Đề Gì Hãy Nói Ra Sẽ Tốt Hơn 🌼 Tác giả: 李东龟 🎶Tản Văn Trung Quốc🎶 🫐🐾为什么长大后,还会感到受伤?说出你的烦恼,就是最好的治愈。 🫐🐾人可以坚强到抵挡一切,但脆弱也只需一瞬间。我们以为长大后一切就会变好,然而每个人都有受伤、烦恼的时刻。 👣💙Tại sao khi lớn lên bạn vẫn cảm thấy tổn thương? Nói về những rắc rối của bạn là cách chữa trị tốt nhất. 👣💙Con người ta có thể đủ mạnh mẽ để chống lại mọi thứ, nhưng lại dễ bị tổn thương chỉ trong chốc lát. Chúng ta nghĩ rằng mọi thứ sẽ tốt hơn khi chúng ta lớn lên, nhưng ai cũng có những lúc tổn thương, gặp rắc rối.

🌼Tựa: 有什么问题说出来就好了 Nếu Có Vấn Đề Gì Hãy Nói Ra Sẽ Tốt Hơn 🌼 Tác giả: 李东龟 🎶Tản Văn Trung Quốc🎶 🫐🐾为什么长大后,还会感到受伤?说出你的烦恼,就是最好的治愈。 🫐🐾人可以坚强到抵挡一切,但脆弱也只需一瞬间。我们以为长大后一切就会变好,然而每个人都有受伤、烦恼的时刻。 👣💙Tại sao khi lớn lên bạn vẫn cảm thấy tổn thương? Nói về những rắc rối của bạn là cách chữa trị tốt nhất. 👣💙Con người ta có thể đủ mạnh mẽ để chống lại mọi thứ, nhưng lại dễ bị tổn thương chỉ trong chốc lát. Chúng ta nghĩ rằng mọi thứ sẽ tốt hơn khi chúng ta lớn lên, nhưng ai cũng có những lúc tổn thương, gặp rắc rối.