About Us

At Lezada, we put a strong emphasis on simplicity, quality and usefulness of fashion products over other factors. Our fashion items never get outdated. They are not short-lived as normal fashion clothes.

(+00) 123 567990

# Hit enter to search
所谓命运,大多是我们自己的选择 Cái Gọi Là Vận Mệnh Thực Chất Đa Phần Là Do Chúng Ta Chọn Lựa
所谓命运,大多是我们自己的选择 Cái Gọi Là Vận Mệnh Thực Chất Đa Phần Là Do Chúng Ta Chọn Lựa
所谓命运,大多是我们自己的选择 Cái Gọi Là Vận Mệnh Thực Chất Đa Phần Là Do Chúng Ta Chọn Lựa
所谓命运,大多是我们自己的选择 Cái Gọi Là Vận Mệnh Thực Chất Đa Phần Là Do Chúng Ta Chọn Lựa
所谓命运,大多是我们自己的选择 Cái Gọi Là Vận Mệnh Thực Chất Đa Phần Là Do Chúng Ta Chọn Lựa
所谓命运,大多是我们自己的选择 Cái Gọi Là Vận Mệnh Thực Chất Đa Phần Là Do Chúng Ta Chọn Lựa

所谓命运,大多是我们自己的选择 Cái Gọi Là Vận Mệnh Thực Chất Đa Phần Là Do Chúng Ta Chọn Lựa

🌺Tựa:【所谓命运,大多是我们自己的选择】Cái gọi là vận mệnh, thực chất đa phần là do chúng ta chọn lựa. 💙Từ việc bạn sẽ chọn ngành học nào, sẽ chọn công việc nào, sẽ đi con đường thế nào trong tương lai,... Đây không phải là điều hoàn toàn dựa vào vận mệnh an bài, mà là do chính bản thân bạn lựa chọn. 💙Bạn nào còn đang cảm thấy con đường phía trước của mình còn mịt mờ! Thì hãy mau mau đọc ngay quyển này nhé.

🌺Tựa:【所谓命运,大多是我们自己的选择】Cái gọi là vận mệnh, thực chất đa phần là do chúng ta chọn lựa. 💙Từ việc bạn sẽ chọn ngành học nào, sẽ chọn công việc nào, sẽ đi con đường thế nào trong tương lai,... Đây không phải là điều hoàn toàn dựa vào vận mệnh an bài, mà là do chính bản thân bạn lựa chọn. 💙Bạn nào còn đang cảm thấy con đường phía trước của mình còn mịt mờ! Thì hãy mau mau đọc ngay quyển này nhé. Trích dẫn: 别人的意见和建议,作用就是供你参考。不管是择业还是考研,只有你自己亲自去准备、去学习、去深入其中才知道自己想要的是什么,才知道适不适合自己,不是吗?. Tạm dịch: Mọi ý kiến và gợi ý của người khác đều có tác dụng để bạn tham khảo. Cho dù là việc chọn lựa ngành nghề hay việc học nghiên cứu sinh, chỉ khi bạn tự mình đi chuẩn bị, đi học hỏi, đi trải nghiệm thì mới có thể biết được bản thân mình muốn gì, mới biết được bạn hợp với điều gì. Không phải sao?. Cảm nghĩ của mình: Cuốn sách này không viết những điều quá mới mẻ, nhưng có tác dụng thức tỉnh người trong cuộc, những người đang cảm thấy con đường phía trước của mình còn mịt mờ!