About Us

At Lezada, we put a strong emphasis on simplicity, quality and usefulness of fashion products over other factors. Our fashion items never get outdated. They are not short-lived as normal fashion clothes.

(+00) 123 567990

# Hit enter to search
蓝鲸的眼睛 Đôi Mắt Của Chú Cá Voi Xanh
蓝鲸的眼睛 Đôi Mắt Của Chú Cá Voi Xanh
蓝鲸的眼睛 Đôi Mắt Của Chú Cá Voi Xanh
蓝鲸的眼睛 Đôi Mắt Của Chú Cá Voi Xanh
蓝鲸的眼睛 Đôi Mắt Của Chú Cá Voi Xanh
蓝鲸的眼睛 Đôi Mắt Của Chú Cá Voi Xanh

蓝鲸的眼睛 Đôi Mắt Của Chú Cá Voi Xanh

💐Tựa sách: 蓝鲸的眼睛 Đôi Mắt Của Chú Cá Voi Xanh 🌿小学生课外阅读经典丛书, 本套书帮助小学生提升阅读能力和写作能力, 读一读, 写一些, 想一想, 让小学生读故事 本会 写收获. 🌿精选童话作家冰波一系列脍炙人口的中短篇童话, 将之合而为集。冰波小时候比较内向, 有点儿自卑, 也许正是因为这样, 他的内心世界才那么活跃. 🌿Sách phù hợp cho các bạn HSK3456, sách bao gồm các mẫu truyện ngắn, các mẫu truyện cổ tích, thiếu nhi. Phù hợp cho các bạn đang học HSK3456 luyện nhớ mặt chữ, xây dựng vốn từ, đồng thời luyện cách viết văn với các mẫu câu đơn giản.

💐Tựa sách: 蓝鲸的眼睛 Đôi Mắt Của Chú Cá Voi Xanh 🌿小学生课外阅读经典丛书, 本套书帮助小学生提升阅读能力和写作能力, 读一读, 写一些, 想一想, 让小学生读故事 本会 写收获. 🌿精选童话作家冰波一系列脍炙人口的中短篇童话, 将之合而为集。冰波小时候比较内向, 有点儿自卑, 也许正是因为这样, 他的内心世界才那么活跃. 🌿Sách phù hợp cho các bạn HSK3456, sách bao gồm các mẫu truyện ngắn, các mẫu truyện cổ tích, thiếu nhi. Phù hợp cho các bạn đang học HSK3456 luyện nhớ mặt chữ, xây dựng vốn từ, đồng thời luyện cách viết văn với các mẫu câu đơn giản.