About Us

At Lezada, we put a strong emphasis on simplicity, quality and usefulness of fashion products over other factors. Our fashion items never get outdated. They are not short-lived as normal fashion clothes.

(+00) 123 567990

# Hit enter to search
青铜葵花 Đồng Hoa Hướng Dương Trọn Bộ 4 Quyển
青铜葵花 Đồng Hoa Hướng Dương Trọn Bộ 4 Quyển
青铜葵花 Đồng Hoa Hướng Dương Trọn Bộ 4 Quyển
青铜葵花 Đồng Hoa Hướng Dương Trọn Bộ 4 Quyển
青铜葵花 Đồng Hoa Hướng Dương Trọn Bộ 4 Quyển
青铜葵花 Đồng Hoa Hướng Dương Trọn Bộ 4 Quyển

青铜葵花 Đồng Hoa Hướng Dương Trọn Bộ 4 Quyển

🧡Tựa sách: 青铜葵花 Đồng Hoa Hướng Dương. 🍂Dành cho các bạn mới bắt đầu học, dùng luyện đọc, học từ vựng.

🧡Tựa sách: 青铜葵花 Đồng Hoa Hướng Dương. 🍂Dành cho các bạn mới bắt đầu học, dùng luyện đọc, học từ vựng. 🍂Mẹo: mới bắt đầu thì chúng ta nên học kĩ và nhìn nhiều Pinyin, ghi chú thêm pinyin lên những chữ không nhớ rõ cách đọc để tránh sau này bị chứng “nhớ chữ quên cách đọc” nhé!