About Us

At Lezada, we put a strong emphasis on simplicity, quality and usefulness of fashion products over other factors. Our fashion items never get outdated. They are not short-lived as normal fashion clothes.

(+00) 123 567990

# Hit enter to search
别在吃苦的年纪选择安逸 Đừng Lựa Chọn An Nhàn Khi Còn Trẻ
别在吃苦的年纪选择安逸 Đừng Lựa Chọn An Nhàn Khi Còn Trẻ
别在吃苦的年纪选择安逸 Đừng Lựa Chọn An Nhàn Khi Còn Trẻ
别在吃苦的年纪选择安逸 Đừng Lựa Chọn An Nhàn Khi Còn Trẻ
别在吃苦的年纪选择安逸 Đừng Lựa Chọn An Nhàn Khi Còn Trẻ
别在吃苦的年纪选择安逸 Đừng Lựa Chọn An Nhàn Khi Còn Trẻ

别在吃苦的年纪选择安逸 Đừng Lựa Chọn An Nhàn Khi Còn Trẻ

所有的坚持都是一种不甘平凡,愿你的青春不负梦想. 你走过的每一步都算数, 你不努力, 过不上你想要的生活. Một tựa sách hay dành cho các bạn trẻ không thể nào bỏ qua được. Tất cả sự kiên trì đều là một loại không muốn bình thường. Chúc bạn tuổi trẻ sống hết mình với ước mơ. Mỗi bước đi của bạn đều có giá trị, nếu bạn không làm việc chăm chỉ, bạn sẽ không thể sống cuộc sống như mong muốn.

人生最大的课题无非就是搞清楚:你是谁,你想成为谁,你能成为谁. 外面并没有所谓的安逸世界,一切不过是与自我抗争. 无论今天多么浑浊不堪,明天依旧会如约而至。你唯一能做的,就是早点变成想要的自己. Vấn đề lớn nhất trong cuộc sống không gì khác ngoài việc tìm ra: bạn là ai, bạn muốn trở thành ai, bạn có thể trở thành ai. Không có cái gọi là thế giới dễ dàng bên ngoài, mọi thứ chỉ là chống lại chính mình. Dù hôm nay có vẩn đục và chông chênh thế nào thì ngày mai vẫn sẽ đến như đã hứa. Điều duy nhất bạn có thể làm sớm nhất là trở thành người bạn muốn.