About Us

At Lezada, we put a strong emphasis on simplicity, quality and usefulness of fashion products over other factors. Our fashion items never get outdated. They are not short-lived as normal fashion clothes.

(+00) 123 567990

# Hit enter to search
许我一段时光-赠你一场春暖花开 Hãy Cho Tôi Một Chút Khoảnh Khắc Ánh Sáng, Bạn Sẽ Có Mùa Xuân Ấm Áp
许我一段时光-赠你一场春暖花开 Hãy Cho Tôi Một Chút Khoảnh Khắc Ánh Sáng, Bạn Sẽ Có Mùa Xuân Ấm Áp
许我一段时光-赠你一场春暖花开 Hãy Cho Tôi Một Chút Khoảnh Khắc Ánh Sáng, Bạn Sẽ Có Mùa Xuân Ấm Áp
许我一段时光-赠你一场春暖花开 Hãy Cho Tôi Một Chút Khoảnh Khắc Ánh Sáng, Bạn Sẽ Có Mùa Xuân Ấm Áp
许我一段时光-赠你一场春暖花开 Hãy Cho Tôi Một Chút Khoảnh Khắc Ánh Sáng, Bạn Sẽ Có Mùa Xuân Ấm Áp
许我一段时光-赠你一场春暖花开 Hãy Cho Tôi Một Chút Khoảnh Khắc Ánh Sáng, Bạn Sẽ Có Mùa Xuân Ấm Áp

许我一段时光-赠你一场春暖花开 Hãy Cho Tôi Một Chút Khoảnh Khắc Ánh Sáng, Bạn Sẽ Có Mùa Xuân Ấm Áp

🌼Tựa sách: 许我一段时光-赠你一场春暖花开. 🌼Tác giả: 赵志远 Triệu Chí Viễn. 🌷成长的过程,就像是手里拿着一大串钥匙去开门一样,有的人一下子就打开了,有的人却是试了好几把钥匙也打不开。更悲催的是,有的人全部试完了,门还是紧锁着,因为拿错了钥匙。成长是急不得的,哪怕暂时受点挫折,也许,反而成为你一生的财富。 🌷Quá trình trưởng thành giống như việc bạn mở một cánh cửa với chùm chìa khóa trong tay, có người mở tất cả cùng một lúc, nhưng cũng có người không thể mở được dù đã thử nhiều lần chìa khóa. Điều bi hài hơn là một số người đã thử tất cả các cách đó, mà cửa vẫn bị khóa do họ lấy nhầm chìa khóa. Trưởng thành không phải lo lắng, ngay cả khi bạn tạm thời thất vọng, có thể nó sẽ trở thành của cải cả đời của bạn.

🌼Tựa sách: 许我一段时光-赠你一场春暖花开. 🌼Tác giả: 赵志远 Triệu Chí Viễn. 🌷成长的过程,就像是手里拿着一大串钥匙去开门一样,有的人一下子就打开了,有的人却是试了好几把钥匙也打不开。更悲催的是,有的人全部试完了,门还是紧锁着,因为拿错了钥匙。成长是急不得的,哪怕暂时受点挫折,也许,反而成为你一生的财富。 🌷Quá trình trưởng thành giống như việc bạn mở một cánh cửa với chùm chìa khóa trong tay, có người mở tất cả cùng một lúc, nhưng cũng có người không thể mở được dù đã thử nhiều lần chìa khóa. Điều bi hài hơn là một số người đã thử tất cả các cách đó, mà cửa vẫn bị khóa do họ lấy nhầm chìa khóa. Trưởng thành không phải lo lắng, ngay cả khi bạn tạm thời thất vọng, có thể nó sẽ trở thành của cải cả đời của bạn.