About Us

At Lezada, we put a strong emphasis on simplicity, quality and usefulness of fashion products over other factors. Our fashion items never get outdated. They are not short-lived as normal fashion clothes.

(+00) 123 567990

# Hit enter to search
做内心强大的女人 Hãy Là Một Phụ Nữ Mạnh Mẽ
做内心强大的女人 Hãy Là Một Phụ Nữ Mạnh Mẽ
做内心强大的女人 Hãy Là Một Phụ Nữ Mạnh Mẽ
做内心强大的女人 Hãy Là Một Phụ Nữ Mạnh Mẽ
做内心强大的女人 Hãy Là Một Phụ Nữ Mạnh Mẽ
做内心强大的女人 Hãy Là Một Phụ Nữ Mạnh Mẽ

做内心强大的女人 Hãy Là Một Phụ Nữ Mạnh Mẽ

一个人如果必须通过外界的评价来证明自己,这只能说明内心不够强大,只有不再需要依赖外界对自己的评判,自己就能证明自己的时候,内心才是真正强大无比了。尤其是女人更需要内心强大。本书就是一本非常适合女性阅读的心理自助图书,希望广大女性在阅读后可以收获颇多。 Sách tản văn chia sẻ kỹ năng cuộc sống, tình yêu, công việc, gia đình...\nNếu một người phải chứng tỏ bản thân thông qua những đánh giá bên ngoài, điều này chỉ có thể cho thấy rằng trái tim không đủ mạnh mẽ, chỉ khi không còn cần phải dựa vào đánh giá của thế giới bên ngoài để chứng tỏ bản thân, trái tim mới thực sự mạnh mẽ. Đặc biệt là phụ nữ cần phải có một trái tim mạnh mẽ. Cuốn sách này là một cuốn sách tâm lý self-help rất thích hợp cho các chị em đọc, mong rằng các chị em sau khi đọc xong sẽ tiếp thu được nhiều điều.

一个人如果必须通过外界的评价来证明自己,这只能说明内心不够强大,只有不再需要依赖外界对自己的评判,自己就能证明自己的时候,内心才是真正强大无比了。尤其是女人更需要内心强大。本书就是一本非常适合女性阅读的心理自助图书,希望广大女性在阅读后可以收获颇多。 Nếu một người phải chứng tỏ bản thân thông qua những đánh giá bên ngoài, điều này chỉ có thể cho thấy rằng trái tim không đủ mạnh mẽ, chỉ khi không còn cần phải dựa vào đánh giá của thế giới bên ngoài để chứng tỏ bản thân, trái tim mới thực sự mạnh mẽ. Đặc biệt là phụ nữ cần phải có một trái tim mạnh mẽ. Cuốn sách này là một cuốn sách tâm lý self-help rất thích hợp cho các chị em đọc, mong rằng các chị em sau khi đọc xong sẽ tiếp thu được nhiều điều.