About Us

At Lezada, we put a strong emphasis on simplicity, quality and usefulness of fashion products over other factors. Our fashion items never get outdated. They are not short-lived as normal fashion clothes.

(+00) 123 567990

# Hit enter to search
New
明天我想重新喜欢上自己 Ngày Mai Tôi Muốn Yêu Bản Thân Mình Một Lần Nữa
明天我想重新喜欢上自己 Ngày Mai Tôi Muốn Yêu Bản Thân Mình Một Lần Nữa
明天我想重新喜欢上自己 Ngày Mai Tôi Muốn Yêu Bản Thân Mình Một Lần Nữa
明天我想重新喜欢上自己 Ngày Mai Tôi Muốn Yêu Bản Thân Mình Một Lần Nữa
明天我想重新喜欢上自己 Ngày Mai Tôi Muốn Yêu Bản Thân Mình Một Lần Nữa
明天我想重新喜欢上自己 Ngày Mai Tôi Muốn Yêu Bản Thân Mình Một Lần Nữa
明天我想重新喜欢上自己 Ngày Mai Tôi Muốn Yêu Bản Thân Mình Một Lần Nữa
明天我想重新喜欢上自己 Ngày Mai Tôi Muốn Yêu Bản Thân Mình Một Lần Nữa

明天我想重新喜欢上自己 Ngày Mai Tôi Muốn Yêu Bản Thân Mình Một Lần Nữa

🌼Tựa: 明天我想重新喜欢上自己 Ngày Mai Tôi Muốn Yêu Bản Thân Mình Một Lần Nữa 🌼 Tác giả: 林夏萨摩 🎶Tản Văn Trung Quốc🎶 💚失意的时候,请告诉自己,没关系,至少我们还在路上,还在努力抵杭平庸的量力。💚放心做春天的事吧,秋天自有答案。 💚那些困感你许久问与答: "到底要不要背井离乡,去看看世界?"。20岁到30岁这个阶段是人生中不怎么体面,甚至有点灰头土脸的艰难过程。更是分水岭,决定了你去往何方,成为什么样的人,人生没有应不应该,只有愿不愿意。 💚Khi bạn nản lòng, hãy tự nhủ rằng điều đó không quan trọng, ít nhất chúng ta vẫn đang đi trên con đường, và chúng ta vẫn đang cố gắng vượt qua sự tầm thường của sự cản trở. 💚Bạn có muốn rời quê hương của mình và nhìn ra thế giới? Giai đoạn từ 20 đến 30 tuổi là một quá trình khó khăn trong cuộc đời không mấy tử tế, thậm chí có chút nản lòng. Đó là một bước ngoặt, quyết định bạn đi đâu và trở thành người như thế nào. Trong cuộc sống không có điều gì nên hay không, chỉ là bạn có muốn hay không mà thôi..

🌼Tựa: 明天我想重新喜欢上自己 Ngày Mai Tôi Muốn Yêu Bản Thân Mình Một Lần Nữa 🌼 Tác giả: 林夏萨摩 🎶Tản Văn Trung Quốc🎶 💚失意的时候,请告诉自己,没关系,至少我们还在路上,还在努力抵杭平庸的量力。💚放心做春天的事吧,秋天自有答案。 💚那些困感你许久问与答: "到底要不要背井离乡,去看看世界?"。20岁到30岁这个阶段是人生中不怎么体面,甚至有点灰头土脸的艰难过程。更是分水岭,决定了你去往何方,成为什么样的人,人生没有应不应该,只有愿不愿意。 💚Khi bạn nản lòng, hãy tự nhủ rằng điều đó không quan trọng, ít nhất chúng ta vẫn đang đi trên con đường, và chúng ta vẫn đang cố gắng vượt qua sự tầm thường của sự cản trở. 💚Bạn có muốn rời quê hương của mình và nhìn ra thế giới? Giai đoạn từ 20 đến 30 tuổi là một quá trình khó khăn trong cuộc đời không mấy tử tế, thậm chí có chút nản lòng. Đó là một bước ngoặt, quyết định bạn đi đâu và trở thành người như thế nào. Trong cuộc sống không có điều gì nên hay không, chỉ là bạn có muốn hay không mà thôi..