About Us

At Lezada, we put a strong emphasis on simplicity, quality and usefulness of fashion products over other factors. Our fashion items never get outdated. They are not short-lived as normal fashion clothes.

(+00) 123 567990

# Hit enter to search
商业银行经营与管理 Nghiệp Vụ Quản Lý Và Kinh Doanh Ngân Hàng Thương Mại
商业银行经营与管理 Nghiệp Vụ Quản Lý Và Kinh Doanh Ngân Hàng Thương Mại
商业银行经营与管理 Nghiệp Vụ Quản Lý Và Kinh Doanh Ngân Hàng Thương Mại
商业银行经营与管理 Nghiệp Vụ Quản Lý Và Kinh Doanh Ngân Hàng Thương Mại
商业银行经营与管理 Nghiệp Vụ Quản Lý Và Kinh Doanh Ngân Hàng Thương Mại
商业银行经营与管理 Nghiệp Vụ Quản Lý Và Kinh Doanh Ngân Hàng Thương Mại

商业银行经营与管理 Nghiệp Vụ Quản Lý Và Kinh Doanh Ngân Hàng Thương Mại

Tựa sách: 商业银行经营与管理 Nghiệp Vụ Quản Lý Và Kinh Doanh Ngân Hàng Thương Mại. 商业银行经营与管理》是从银行业经营与管理的角度,介绍了商业银行经营管理中的主要内容。书中不仅介绍了商业银行的发展历史和具体的业务内容如资本业务、负债业务、中间业务、 业务,同时还介绍了银行的日常运营管理模式、绩效考评和风险管理等内容。作为应用型本科院校教材,《商业银行经营与管理》充分体现了应用型院校的教学特点与要求,非常适合金融专业的师生使用。 Hoạt động và quản lý ngân hàng thương mại: giới thiệu nội dung chính về hoạt động và quản lý ngân hàng thương mại dưới góc độ quản lý điều hành ngành ngân hàng. Cuốn sách không chỉ giới thiệu về lịch sử phát triển của ngân hàng thương mại và các nội dung kinh doanh cụ thể như kinh doanh vốn, kinh doanh trách nhiệm, kinh doanh trung gian, kinh doanh mà còn giới thiệu mô hình quản lý hoạt động hàng ngày của ngân hàng, đánh giá hiệu quả hoạt động và quản lý rủi ro. Là giáo trình dành cho hệ cao đẳng ứng dụng, Quản trị và vận hành ngân hàng thương mại thể hiện đầy đủ các đặc điểm và yêu cầu giảng dạy của trường cao đẳng ứng dụng và rất phù hợp với giáo viên và sinh viên chuyên ngành tài chính.

Tựa sách: 商业银行经营与管理 Nghiệp Vụ Quản Lý Và Kinh Doanh Ngân Hàng Thương Mại. 商业银行经营与管理》是从银行业经营与管理的角度,介绍了商业银行经营管理中的主要内容。书中不仅介绍了商业银行的发展历史和具体的业务内容如资本业务、负债业务、中间业务、 业务,同时还介绍了银行的日常运营管理模式、绩效考评和风险管理等内容。作为应用型本科院校教材,《商业银行经营与管理》充分体现了应用型院校的教学特点与要求,非常适合金融专业的师生使用。 Hoạt động và quản lý ngân hàng thương mại: giới thiệu nội dung chính về hoạt động và quản lý ngân hàng thương mại dưới góc độ quản lý điều hành ngành ngân hàng. Cuốn sách không chỉ giới thiệu về lịch sử phát triển của ngân hàng thương mại và các nội dung kinh doanh cụ thể như kinh doanh vốn, kinh doanh trách nhiệm, kinh doanh trung gian, kinh doanh mà còn giới thiệu mô hình quản lý hoạt động hàng ngày của ngân hàng, đánh giá hiệu quả hoạt động và quản lý rủi ro. Là giáo trình dành cho hệ cao đẳng ứng dụng, Quản trị và vận hành ngân hàng thương mại thể hiện đầy đủ các đặc điểm và yêu cầu giảng dạy của trường cao đẳng ứng dụng và rất phù hợp với giáo viên và sinh viên chuyên ngành tài chính.