About Us

At Lezada, we put a strong emphasis on simplicity, quality and usefulness of fashion products over other factors. Our fashion items never get outdated. They are not short-lived as normal fashion clothes.

(+00) 123 567990

# Hit enter to search
我失去你的那一天, 蕊希 Sách Của Nhụy Hy - Ngày Em Đánh Mất Anh
我失去你的那一天, 蕊希 Sách Của Nhụy Hy - Ngày Em Đánh Mất Anh
我失去你的那一天, 蕊希 Sách Của Nhụy Hy - Ngày Em Đánh Mất Anh
我失去你的那一天, 蕊希 Sách Của Nhụy Hy - Ngày Em Đánh Mất Anh
我失去你的那一天, 蕊希 Sách Của Nhụy Hy - Ngày Em Đánh Mất Anh
我失去你的那一天, 蕊希 Sách Của Nhụy Hy - Ngày Em Đánh Mất Anh

我失去你的那一天, 蕊希 Sách Của Nhụy Hy - Ngày Em Đánh Mất Anh

💐Tựa sách: 我失去你的那一天 Xuất Bản Năm 2021. 💐Có lẽ đây sẽ là ẤN PHẨM được mong chờ nhất của Fan Nhụy Hy trong năm 2021 là đây ah!!!!. 💙Sau thành công của 3 tác phẩm: 💖1. Nguyện người lạc bước đến bên tôi - 愿你迷路到我身旁 (2017). 💖2. Luôn quen với một mình - 总要习惯一个人 (2018). 💖3. Chỉ có thể đi cùng người một đoạn đường - 只能陪你走一程 (2019). 💖Năm nay 2021, sau 2 năm để Fans đợi chờ mòn mỏi Nhụy Hy đã cho xuất bản quyển sách thứ 4 với tựa đề 我失去你的那一天 - Ngày em mất đánh anh..

💐Tựa sách: 我失去你的那一天 Xuất Bản Năm 2021. 💐Có lẽ đây sẽ là ẤN PHẨM được mong chờ nhất của Fan Nhụy Hy trong năm 2021 là đây ah!!!!. 💙Sau thành công của 3 tác phẩm: 💖1. Nguyện người lạc bước đến bên tôi - 愿你迷路到我身旁 (2017). 💖2. Luôn quen với một mình - 总要习惯一个人 (2018). 💖3. Chỉ có thể đi cùng người một đoạn đường - 只能陪你走一程 (2019). 💖Năm nay 2021, sau 2 năm để Fans đợi chờ mòn mỏi Nhụy Hy đã cho xuất bản quyển sách thứ 4 với tựa đề 我失去你的那一天 - Ngày em mất đánh anh..