About Us

At Lezada, we put a strong emphasis on simplicity, quality and usefulness of fashion products over other factors. Our fashion items never get outdated. They are not short-lived as normal fashion clothes.

(+00) 123 567990

# Hit enter to search
嘿,小家伙 Xin Chào Người Bạn Đồng Hành
嘿,小家伙 Xin Chào Người Bạn Đồng Hành
嘿,小家伙 Xin Chào Người Bạn Đồng Hành
嘿,小家伙 Xin Chào Người Bạn Đồng Hành
嘿,小家伙 Xin Chào Người Bạn Đồng Hành
嘿,小家伙 Xin Chào Người Bạn Đồng Hành

嘿,小家伙 Xin Chào Người Bạn Đồng Hành

Tựa sách: 嘿,小家伙. 很棒,引人瞩目,小故事都暖暖的,温暖的小故事. Tuyệt vời, bắt mắt và những câu chuyện nhỏ ấm áp

Tựa sách: 嘿,小家伙. Trích dẫn: 星星! 海鸥姑娘冲向海面,想要抓住那颗星星。然而瓜子碰到行星的瞬间,星星便碎了。一次又一次地尝试后,她急得哭了出来。 一颗星星在她地眼角出现。星星说:“不要哭了,我在这儿呢.” Ngôi sao! Cô nàng hải âu nhìn mặt biển, muốn bắt được ngôi sao kia. Nhưng khi móng vuốt gắp vào, vì sao ấy lại tan vỡ. Cô ấy thử đi thử lại, một lần rồi lại một lần, gấp đến nỗi khóc lên. Một ngôi sao bỗng xuất hiện trước mắt cô. Ngôi sao nói:” Đừng khóc nữa, tớ ở đây nè.