About Us

At Lezada, we put a strong emphasis on simplicity, quality and usefulness of fashion products over other factors. Our fashion items never get outdated. They are not short-lived as normal fashion clothes.

(+00) 123 567990

# Hit enter to search
管理好情绪,你就管好了整个世界 Quản Lý Cảm Xúc Bạn Quản Lý Cả Thế Giới
管理好情绪,你就管好了整个世界 Quản Lý Cảm Xúc Bạn Quản Lý Cả Thế Giới
管理好情绪,你就管好了整个世界 Quản Lý Cảm Xúc Bạn Quản Lý Cả Thế Giới
管理好情绪,你就管好了整个世界 Quản Lý Cảm Xúc Bạn Quản Lý Cả Thế Giới
管理好情绪,你就管好了整个世界 Quản Lý Cảm Xúc Bạn Quản Lý Cả Thế Giới
管理好情绪,你就管好了整个世界 Quản Lý Cảm Xúc Bạn Quản Lý Cả Thế Giới

管理好情绪,你就管好了整个世界 Quản Lý Cảm Xúc Bạn Quản Lý Cả Thế Giới

💐Tựa sách: 管理好情绪,你就管好了整个世界。 每个人的情绪都有自己的周期。我们要了解自己的情绪周期,然后才能控制和管理好自己的情绪,从而提高情商,让自己的人生不失控。情绪它可能反应的是我们的观念问题,也可能是心理,习惯和身体问题,同时我们还要有同理心,了解和关注别人的情绪,打造良好的人际关系。那么我们怎样才能管理好自己的情绪?培养积极的情绪,做情绪的主人,打造成功的人生呢?。 Cuốn sách Quản lý cảm xúc, bạn quản lý thế giới cho chúng ta biết rằng cảm xúc của mỗi người đều có chu kỳ riêng. Chúng ta cần hiểu chu kỳ cảm xúc của mình, và sau đó chúng ta có thể kiểm soát và quản lý cảm xúc của mình, để cải thiện trí tuệ cảm xúc của chúng ta và giữ cho cuộc sống của chúng ta trong tầm kiểm soát. Cảm xúc có thể phản ánh các vấn đề về khái niệm của chúng ta hoặc các vấn đề về tâm lý, thói quen và thể chất. Đồng thời, chúng ta phải có sự đồng cảm, thấu hiểu và chú ý đến cảm xúc của người khác và xây dựng mối quan hệ tốt giữa các cá nhân. Vậy làm thế nào chúng ta có thể quản lý cảm xúc của mình? Làm thế nào về việc nuôi dưỡng những cảm xúc tích cực, làm chủ cảm xúc và tạo ra một cuộc sống thành công?

💐Tựa sách: 管理好情绪,你就管好了整个世界。 🍁你的情绪是你人生的命里你有没有这样的经历,本来好好的事情,因为一时冲动没控制好自己的情绪,而把事情或者关系搞砸了,懊悔不已? 🍁Cảm xúc của bạn là định mệnh của cuộc đời bạn, bạn đã từng có trải nghiệm như vậy chưa: ban đầu là những điều tốt đẹp, vì bốc đồng không kiềm chế được cảm xúc của mình mà làm rối tung mọi thứ hay các mối quan hệ rồi hối hận?. 🍁我们每个人都是凡身肉体,都有七情六欲,所以经常会有情绪的波动,而你的生活状况很大程度上取决于你是情绪的主人还是情绪的奴隶?. 🍁Mỗi người chúng ta là một phàm phu tục tử, có bảy cung bậc cảm xúc và sáu ham muốn nên thường có những dao động về tình cảm, và hoàn cảnh sống của bạn phần lớn phụ thuộc vào việc bạn là chủ nhân của cảm xúc hay là nô lệ của cảm xúc?