About Us

At Lezada, we put a strong emphasis on simplicity, quality and usefulness of fashion products over other factors. Our fashion items never get outdated. They are not short-lived as normal fashion clothes.

(+00) 123 567990

# Hit enter to search
管理好情绪,做一个内心强大的自己 Quản Lý Cảm Xúc Của Bạn. Hãy Là Một Người Mạnh Mẽ
管理好情绪,做一个内心强大的自己 Quản Lý Cảm Xúc Của Bạn. Hãy Là Một Người Mạnh Mẽ
管理好情绪,做一个内心强大的自己 Quản Lý Cảm Xúc Của Bạn. Hãy Là Một Người Mạnh Mẽ
管理好情绪,做一个内心强大的自己 Quản Lý Cảm Xúc Của Bạn. Hãy Là Một Người Mạnh Mẽ
管理好情绪,做一个内心强大的自己 Quản Lý Cảm Xúc Của Bạn. Hãy Là Một Người Mạnh Mẽ
管理好情绪,做一个内心强大的自己 Quản Lý Cảm Xúc Của Bạn. Hãy Là Một Người Mạnh Mẽ

管理好情绪,做一个内心强大的自己 Quản Lý Cảm Xúc Của Bạn. Hãy Là Một Người Mạnh Mẽ

Tựa sách: 管理好情绪做一个内心强大的自己。 本书从心理学的角度解析了关于情绪的种种问题,可帮助读者了解情绪、掌控情绪并走出情绪陷阱,塑造一个平和、充实的人生。同时,也为那些正处于负面情绪中的人们提供一个走出困境的途径,帮助他们重新回到积极、乐观的生活中来,做一个内心强大的自己。 Quản lý cảm xúc của bạn và là một người có nội tâm mạnh mẽ. Cuốn sách này phân tích các vấn đề khác nhau về cảm xúc dưới góc độ tâm lý học, giúp người đọc hiểu được cảm xúc, kiểm soát cảm xúc, thoát ra khỏi cạm bẫy cảm xúc và hình thành một cuộc sống bình yên và viên mãn. Đồng thời, nó cũng là cách thoát khỏi tình trạng khó khăn cho những người đang có cảm xúc tiêu cực, giúp họ trở lại cuộc sống lạc quan, tích cực và trở thành một người mạnh mẽ.

Tựa sách: 管理好情绪做一个内心强大的自己。 所谓情商高就是会说话女性成功励志畅销书籍情绪掌控术 情绪自控力如何控制自己的情绪管理书籍。本书从心理学的角度解析了关于情绪的种种问题,可帮助读者了解情绪、掌控情绪并走出情绪陷阱,塑造一个平和、充实的人生。同时,也为那些正处于负面情绪中的人们提供一个走出困境的途径,帮助他们重新回到积极、乐观的生活中来,做一个内心强大的自己。 Cái gọi là trí tuệ cảm xúc cao là sự thành công của những phụ nữ biết nói, những cuốn sách bán chạy nhất về động lực, kiểm soát cảm xúc, cách kiểm soát cảm xúc tự chủ và những cuốn sách quản lý cảm xúc của họ. Quản lý cảm xúc của bạn và là một người có nội tâm mạnh mẽ. Cuốn sách này phân tích các vấn đề khác nhau về cảm xúc dưới góc độ tâm lý học, giúp người đọc hiểu được cảm xúc, kiểm soát cảm xúc, thoát ra khỏi cạm bẫy cảm xúc và hình thành một cuộc sống bình yên và viên mãn. Đồng thời, nó cũng là cách thoát khỏi tình trạng khó khăn cho những người đang có cảm xúc tiêu cực, giúp họ trở lại cuộc sống lạc quan, tích cực và trở thành một người mạnh mẽ.